คาสิโนยุคโควิด

ผลจากการแพร่ระบาดของวัววิด-19 ทำให้ทั่วทั้งโลกจำต้องปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิต โดยหันมาอยู่บ้าน

เพื่อหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อ ฉะนั้นทุกครอบครัวก็เลยมีการเพิ่มปริมาณการสต๊อกของกินสำหรับใช้ด้านในภายมากขึ้น ซึ่งหนึ่งในนั้นหมายถึง”ข้าวสาร”

ข้อความสำคัญนำมาซึ่งการทำให้ประเทศผู้ส่งออกข้าวทั้งโลก โดยยิ่งไปกว่านั้นในกรุ๊ปอาเซียน ต่างพิเคราะห์ทวนแนวนโยบายการส่งออกข้าว

ถ้าเกิดไล่เรียงไปที่เหตุการณ์การระบาดวัววิด -19 ในประเทศเขมร กล่าวว่ามีปริมาณผู้ติดโรค รักษาหายแล้ว และก็ยังไม่มีคนตาย เทียบกับปริมาณสามัญชนในเขมรแล้ว นับได้ว่าเป็นรูปร่างที่น้อย

แม้กระนั้นรัฐบาลเขมรให้ความใส่ใจต่อประเด็นนี้อย่างยิ่ง โดยได้มีการออกมาตรการปกป้องรวมทั้งลดการแพร่ระบาดมาอย่างสม่ำเสมอ เป็นต้นว่า การห้ามฝรั่งที่เดินทางจากประเทศกรุ๊ปเสี่ยงเข้าเขมร 30 วัน

นับตั้งแต่วันที่ 17 มี.ค. 253 การสั่งปิดสถานเริงรมย์ โรงภาพยนต์ ห้องอาหาร ปิดสถานที่บริหารร่างกาย รวมทั้งพิพิธภัณฑสถาน การห้ามรวมกันทางศาสนา ห้ามนำเสนอดนตรี ห้ามเข้าดูราชสำนัก รวมทั้งปิดคาสิโน บาคาร่า ทั้งประเทศ

และก็ที่สำคัญในด้านการค้าขาย ทางเขมรยังประกาศปิดจุดผ่านแดนทุกหัวระแหง โดยให้รถยนต์ขนส่งผลิตภัณฑ์ผ่านเข้าออกพร้อมบุคลากรและก็ข้าราชการไปได้ 2 คน ซึ่งในปริมาณนี้มีด่านชายแดนที่ติดต่อกับไทย 5 ด่าน เป็น

1) ด่านช่องสะงำ อำเภอภูเขาราชสีห์ จังหวัดจังหวัดศรีสะเกษ – ช่องจวม อำเภอ อัลลงเวง จังหวัดทิศเหนือมีชัย

2) ด่านช่องจอม อำเภอกาบเชิง จังหวัดจังหวัดสุรินทร์ – ช่องโอร์เสม็ด อำเภอสำโรง จังหวัดทิศเหนือมีชัย

3) ด่านบ้านลำคลองลึก อำเภอไพรประเทศ จังหวัดสระแก้ว-ปอยเปต อำเภอโอมิจฉาชีพว จังหวัดบันเตียเมียนเจย

4) ด่านบ้านแหลม อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดเมืองจันท์ -บ้านตวง อำเภอกร็อมเรียง จังหวัดพระกระบอง

5) ด่านบ้านชายหาดเล็ก อำเภอลำคลองใหญ่ จังหวัดจังหวัดตราด – บ้านจามเยียม อำเภอบริเวณสีมา จังหวัดเกาะกง

กระทั้งยังมีการยับยั้งการส่งออกข้าวในคราวนี้ ซึ่งรัฐบาลเขมรถือได้ว่าเป็นประเทศแรกในอาเซียนป้ายประกาศออกคำสั่งห้ามส่งออกข้าวเปลือกรวมทั้งข้าวขาวออกมาอย่างแจ่มแจ้ง

โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่แมื่อวันที่ 5 ม.ย. 2563 โดยอนุญาตให้เฉพาะส่งออกข้าวหอมมะลิเพียงแค่นั้น

ดังนี้ประกาศคำบัญชาดังกล่าวมาแล้วข้างต้นจะมีผลบังคับใช้ไปจนกระทั่งเหตุการณ์การระบาดของวัววิด-19 จะคลี่คลาย

เพื่อสำรองของกินให้พอเพียงต่อราษฎรในประเทศ เหมือนกันกับเวียดนามป้ายประกาศไม่รับคำบัญชาซื้อชั่วครั้งชั่วคราวไปที่ผ่านมา

ดังนี้ในมี.ค. 2563 มีการส่งออกข้าว 94,449 ตัน มากขึ้น 62% จากมีนาคม 2562 ชนิดข้าวที่มีการส่งออกสูงที่สุด เป็นข้าวหอมมะลิ คิดเป็นสัดส่วน 77% แล้วก็ข้าวขาว รูปทรง 22%

ช่วงเวลาที่ภาพรวมการส่งออกข้าวในตอนไตรมาส 1 /2563 เขมรมีการส่งออกข้าว 230,948 ตัน มากขึ้น 35%

เมื่อเทียบกับตอนเดียวกันของปีกลาย โดยตลาดส่งออกหลักเป็น จีน คิดเป็นสัดส่วน 44% หรือจำนวน 101,345 ตัน รองลงมาเป็น สหภาพยุโรป คิดเป็นสัดส่วน 30% รวมทั้งอาเซียน รูปร่าง 12%